Fizikai tulajdonságok

Sűrűsége (kg/m3) :

  • abszolút szárazon: 540-740-870;
  • légszárazon (u=12%): 580-770-900;
  • élőnedvesen: 800-900-950.

A frissen kitermelt akácfa mindössze 35-45% nettó nedvességet tartalmaz, ezért frissen vágva is jól ég.
Az akácfa rosttelítettségi pontját különböző vizsgálatok során 21,8-22,5% nettó nedvességtartalomban határozták meg.

Zsugorodása % :

  • rostirányú: 0,1;
  • húrirányú: 5,4-7,2;
  • sugárirányú: 3.2-4.,6;
  • térfogati: 11,4-12,2.

Pórustérfogata % : 52.

Az akác esetében igen kedvezőnek ítélhető a húr- és sugárirányú jellemzők hányadosa (a zsugorodási anizotrópia). Ezzel szemben meg kell jegyezni, hogy az akácfában igen jelentős belső feszültségek vannak. Ez kapcsolatban áll a fafaj gyors növekedésével, az évgyűrűszerkezet rendkívüli inhomogenitásával, a nagy juvenilis fa részaránnyal és a gyakori külpontos bél elhelyezkedéssel. E belső feszültségek gyakran okozói a különböző alakváltozásoknak, repedéseknek.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok