Fizikai tulajdonságok

Sűrűsége (kg/m3) :

  • abszolút szárazon: 540-740-870;
  • légszárazon (u=12%): 580-770-900;
  • élőnedvesen: 800-900-950.

A frissen kitermelt akácfa mindössze 35-45% nettó nedvességet tartalmaz, ezért frissen vágva is jól ég.
Az akácfa rosttelítettségi pontját különböző vizsgálatok során 21,8-22,5% nettó nedvességtartalomban határozták meg.

Zsugorodása % :

  • rostirányú: 0,1;
  • húrirányú: 5,4-7,2;
  • sugárirányú: 3.2-4.,6;
  • térfogati: 11,4-12,2.

Pórustérfogata % : 52.

Az akác esetében igen kedvezőnek ítélhető a húr- és sugárirányú jellemzők hányadosa (a zsugorodási anizotrópia). Ezzel szemben meg kell jegyezni, hogy az akácfában igen jelentős belső feszültségek vannak. Ez kapcsolatban áll a fafaj gyors növekedésével, az évgyűrűszerkezet rendkívüli inhomogenitásával, a nagy juvenilis fa részaránnyal és a gyakori külpontos bél elhelyezkedéssel. E belső feszültségek gyakran okozói a különböző alakváltozásoknak, repedéseknek.